Tísňové volání v Barceloně

Jelikož je Španělsko součástí Evropské Unie, je zde aplikován systém celoevropského společného krizového čísla 112. Budete-li v nouzi, tísňová linka i v Barceloně bude 112.

V ideálním případě by systém měl ve Španělsku fungovat tak, že bude rozpoznána lokalizace vašeho (mobilního) telefonu a budete přepojeni na operátora mluvícího anglicky - minimálně anglicky, ale jsou nabízeny i možnosti domluvit se jazykem alespoň sousedících zemí. V některých případech je i uváděna možnost zprostředkování kontaktu s tlumočníkem do jiného jazyka.